Месяц: Октябрь 2018

Тоғызынҷы хаалағ

*** Кӧрдек, Леонардо! Мин дее Ӱтеертініп ойнаҷах синінде Ноо даа кибелізімні іскердең Чазарым кидер… Олғанахтар ам Чуғаҷах сиирліг компьютерні ходырып, Ызых па, узах па чон сизігін Таңмалап тапсағларны підір аймаанаң Сиглепче Хан Тигір чозахтары изін! Кирек полза… парчан даа игірнің Суртлаа-пазығлары киптелгенін Тохар даа турғызып, толғалдырып, Тимір миисче сӱрер… хайдар даа! Че ноо кирек мағаа,…

Прочитать статью целиком

Сигiзiнҷi хаалағ.

Поэт паза Леонардо да Винчи. Нимезе, хығырығҷы аарлығ, Мыннаң мындар чол айныпча, Чӱректің ханы хайнапча: Поэттің сағызағы ооғас Хырығ пілбеен хырт айтыстарда, Амды изере хабыстарда, Кӧсте — Кидеркі тӧстіг Алып! Хайҷының чазығын пӱргеніп, (1210) Кӧгҷінің кӧӧн кӧксее сӱргеніп, Поэт Ил тӱӱрін тудынча – Кӱн чарии сағыснаң чортча Кӧрбеен-испеен чир пулуңнарын! Изере чарыста кірче (тілге!) Илбектіг…

Прочитать статью целиком